Rechtsgebieden

onderhandelen
als het kan
en naar de rechter als het moet

Arbeidsrecht
Arbeidsovereenkomsten, secundaire arbeidsvoorwaarden, ontslag op staande voet, ontslagvergunning UWV, ontbindingsprocedure kantonrechter, vaststellingsovereenkomsten, loonvordering, enz.

Gezondheidsrecht
Geschillen in de maatschap, wet- en regelgeving in de zorgsector, cliënten (of patiënten) rechten, tuchtrecht.

Personen en familierecht
Scheiding (echtscheiding), alimentatie, omgangsregeling, gezag, erkenning, ontkenning en vaststelling van het vaderschap, (voor)naamswijziging, curatele enz.

Algemeen burgerlijk recht
Overeenkomsten/contracten (nakoming, ontbinding, aansprakelijkheid en schadevergoeding) en onrechtmatige daad (aansprakelijkheid en schadevergoeding).

Bestuursrecht
Algemeen bestuursrecht, bezwaar- en beroepsprocedures, vergunningen enz.

Privacy
Privacykwesties op allerlei terreinen (o.a. in de zorg en de farmacie)